Si ta shikoni ekranin [Other Functions] (Funksione të tjera)

Në ekranin [Other Functions] (Funksione të tjera), mund të përdorni funksionet opsionale që janë të disponueshme në këtë aplikacion dhe të shfaqni shkurtoret për funksionet në ekranin kryesor.
Lista e funksioneve
Trokitja te një emër funksioni shfaq ekranin e atij funksioni.
Shfaqja e shkurtores
Aktivizimi i çdo funksioni shfaq një shkurtore në ekranin kryesor.
Edit
Mund të ndryshoni rendin e funksioneve duke trokitur tek ikona Edit.
Ndryshimi i renditjes
Zvarritja e [] bën mundur të ndryshoni rendin e paraqitjes.