Sistemet operative dhe terminalet e mbështetura

Sistemet operative të përputhshme
Android 7.0 ose një version më i ri
Terminalet e përputhshme
Një smartfon ose tablet me një sistem operativ të përputhshëm të instaluar
SHËNIM
Shfaqja e këtij aplikacioni në terminale me ekrane me madhësi të vogla nuk mbështetet.