Madhësia maksimale e skedarit që mund të shikohet paraprakisht dhe të printohet

Mund të shikoni dhe të printoni skeda deri në 10 MB.
Nëse një skedar është shumë i madh, mund të shfaqet një mesazh gabimi për shkak të memories të pamjaftueshme, ose ky aplikacion do të mbyllet.
Në varësi të përmbajtjes të të dhënave, si për shembull imazhet me numër shumë të madh pikselësh, ju mund të mos jeni në gjendje të printoni skedarë me më pak se 10 MB.
Numri i skedarëve ose i faqeve që mund të printoni janë si më poshtë.
Skedarët e imazheve: 20 skedarë
Skedarët PDF: 99 faqe (pa kufi kur përdorni printimin e drejtpërdrejtë të skedarëve PDF)
Skedarët e Microsoft Office: 99 faqe
SHËNIM
Numri maksimal i skedarëve ose faqeve që mund të printoni nuk ndryshon kur përdorni parametrat për të nxjerrë shumë faqe në një fletë letre, si për shembull 2 on 1 etj.