Të dhënat bardhë e zi llogariten si të dhëna me ngjyra

Disa pajisje mund të llogaritin të dhënat bardhë e zi si të dhëna me ngjyra kur printoni nga Canon PRINT Business.
Për t'i llogaritur të dhënat bardhë e zi si të dhëna bardhë e zi, trokitni te parametrat e printimit në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) kur ekzekutoni printimin dhe zgjidhni [Select Color] (Zgjidhni ngjyrën) > [B&W] (Bardhë e zi).