Instalimi/çinstalimi në një mjedis me shumë përdorues

Sistemet operative që mbështesin një mjedis me shumë përdorues janë Android 4.2 dhe versionet më të reja.
Nëse një përdorues tjetër ka instaluar Canon PRINT Business, nuk mund të instaloni një version më të vjetër. Duhet të instaloni versionin më të fundit.