Instalimi/çinstalimi në një mjedis me shumë përdorues

Nëse një përdorues tjetër ka instaluar Canon PRINT Business, nuk mund të instaloni një version më të vjetër. Duhet të instaloni versionin më të fundit.