Príloha

Obsahuje ďalšie informácie o ovládači tlačiarne, ako sú obmedzenia atď.