Ochranné známky

macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Všetky názvy značiek a názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných vlastníkov.
All other trademarks are the property of their respective owners.