Informácie o ovládači MF a softvéri MF Scan Utility

Táto časť uvádza prehľad ovládača MF a softvéru MF Scan Utility a taktiež opisuje ikony zobrazované počas inštalácie.
Ovládač MF je ovládač nainštalovaný na tlač, odosielanie faxov a skenovanie pomocou zariadenia.
V závislosti od podporovaného zariadenia možno nainštalovať tu opísaný ovládač MF a taktiež aj softvér MF Scan Utility a ďalší softvér. Informácie o ďalšom softvéri nájdete v príručke pre zariadenie.
Ovládač tlačiarne
Umožňuje používať zariadenie ako tlačiareň.
Ovládač faxu
Umožňuje faxovať tlačené dokumenty pomocou tohto zariadenia.
Ovládač skenera
Umožňuje používať zariadenie ako skener.
MF Scan Utility
Dokáže načítať naskenovaný obrázok v aplikáciách, pripojiť naskenovaný obrázok k e-mailu a uložiť ho na pevný disk.
POZNÁMKA
Niektoré funkcie softvéru ovládača na sprievodnom disku DVD-ROM sa nemusia dať v závislosti od operačného systému používať. Najnovšiu verziu nájdete na webových stránkach Canon. Overte svoj operačný systém a v prípade potreby si ho stiahnite.