Odinštalovanie

V tejto časti je vysvetlený postup odinštalovania ovládačov MF a softvéru, keď už nie sú potrebné.