Inštalácia zadaním súboru inf

Ovládač môžete nainštalovať zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows. Nasledujúci postup predpokladá inštaláciu so štandardným TCP/IP portom.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Potvrďte IP adresu zariadenia.
Pripravte súbor inf.
Získajte ovládač z webovej stránky Canon (https://global.canon/) alebo z dodaného DVD-ROM a pripravte súbor inf.
Súbor inf je uložený v priečinku [Driver], ktorý sa nachádza v priečinku získaného ovládača.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows Server 2012/Server 2012 R2)

Postupy

1.
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart
(1) Zobrazte položku [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]).
(2) V ponuke [Tlačiarne a skenery], kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] > [Pridať zariadenie] (alebo [Pridať tlačiareň alebo skener]).
(3) Kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená] > [Pridať manuálne] (alebo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená]).
Pri spustení z položky [Ovládací panel]
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Keď sa zobrazí obrazovka pre výber zariadenia, kliknite na odkaz, ktorý oznamuje, že tlačiareň nie je v zozname.
2.
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
3.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
4.
Na obrazovke [Pridať tlačiareň] kliknite na položku [Z disku].
5.
Kliknite na [Prehľadávať] → a vyberte pripravený súbor inf.
6.
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku [Ďalej].
7.
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].