Vyhľadávanie v príručke

Pri vyhľadávaní v príručke podľa týchto metód môžete hľadať témy, ktoré obsahujú reťazec znakov, ktorý hľadáte.
V oblasti ponuky kliknite na kartu [] → zadajte hľadaný znakový reťazec → kliknite na [].
V zobrazenom zozname výsledkov hľadania kliknite na názov témy, ktorú chcete zobraziť.
Rozsah hľadaných tém môžete zúžiť prostredníctvom spôsobu špecifikovania slov, ktoré chcete hľadať.
Ak chcete hľadať témy, ktoré obsahujú všetky slová (vyhľadávanie „A“)
Zadajte viac slov oddelených medzerami.
<Príklad> Ak zadáte „veľkosť papiera“, zobrazia sa témy, ktoré obsahujú slová „papier“ a „veľkosť“.
Ak chcete hľadať témy, ktoré obsahujú výraz (vyhľadávanie výrazu)
Zadajte vetu v dvojitých úvodzovkách ("").