Skenovanie pomocou preferovaných nastavení

Táto časť vysvetľuje postup používania a skenovania pomocou aplikácie kompatibilnej s ovládačom TWAIN.
Ak chcete nakonfigurovať podrobné nastavenia skenovania podľa vlastných preferencií, ako je orientácia originálu, úprava farieb atď., vyberte [Rozšírený režim] a nakonfigurujte nastavenia.
1.
Zariadenie prepnite do režimu online.
Pri nastavení [Nastavenia správy systému] > [Automaticky online pri diaľk. Skenovaní] na možnosť vypnuté vyberte na obrazovke funkcií skenovania možnosť [Skenovať] > [Vzdialený skener] a nastavte zariadenie do režimu online. Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
2.
V zariadení umiestnite originál.
3.
V ponuke aplikácie vyberte funkcie skenovania → vyberte zariadenie.
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania ScanGear MF.
Postup zobrazenia obrazovky nastavení skenovania sa môže líšiť v závislosti od aplikácie.
4.
Zobrazte kartu [Rozšírený režim].
5.
V nastavení [Nastavenia vstupu] a [Nastavenia výstupu] nastavte rozmery originálu a výstupu.
6.
Ak originál umiestnite na platňu, kliknite na možnosť [Ukážka].
V ukážke sa zobrazí rám výrezu (rozsah skenovania) formou ohraničenia z bodkovanej čiary.
7.
Pomocou tlačidla nástroja a myši upravte veľkosť a polohu rámu výrezu.
Môžete nastaviť viac rámov výrezu. Pri nastavení viacerých rámov výrezu sa každý rám výrezu naskenuje ako samostatný obrázok.
8.
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia skenovania.
9.
Kliknite na [Skenovať].
Po dokončení skenovania sa obrázok načíta v aplikácii.
POZNÁMKA
Ďalej nebudete môcť skenovať z druhého originálu, pretože po naskenovaní originálu sa môže zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade nastavte naraz len jeden originál a vykonajte skenovanie.

Príbuzné témy