Koordinácia s cloudovou aplikáciou

Ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Evernote alebo Dropbox, naskenované obrázky môžete nahrať do ukladacieho priestoru typu cloud (cloud storage).
1.
V zariadení umiestnite originál.
2.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility vyberte používané zariadenie z ponuky [Názov produktu]/[Skener] → kliknite na položku [Nastavenia].
3.
Kliknite na tlačidlo s ikonou objektívu na karte [] (Skenovanie z počítača) dialógového okna [Nastavenia].
Kliknite na jednu z možností [Skenovanie dokumentov]/[Skenovanie fotografií]/[Vlastné skenovanie]/[Skenovať a zošiť]/[ScanGear].
4.
Vyšpecifikujte cieľ prenosu v ponuke [Nastavenia aplikácie] → kliknite na [OK].
V prípade Evernote: vyberte [Odoslať do aplikácie] → [Evernote].
V prípade Dropbox: vyberte [Odoslať do priečinka] → [Dropbox].
5.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility kliknite na tlačidlo s ikonou objektívu.
Začne sa skenovanie.
Naskenovaný obrázok sa uloží do vyšpecifikovaného ukladacieho priestoru typu cloud (cloud storage).

Príbuzné témy