Pripojenie naskenovaného obrázka k e-mailu

Naskenovaný obrázok môžete pripojiť k vyšpecifikovanému e-mailu.
1.
V zariadení umiestnite originál.
2.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility vyberte používané zariadenie z ponuky [Názov produktu]/[Skener] → kliknite na položku [Nastavenia].
3.
Kliknite na položku [E-mail] na karte [] (Skenovanie z počítača) dialógového okna [Nastavenia].
Ak chcete obmedziť veľkosť údajov na pripojenie: nastavte [Všeobecné nastavenia] > [Veľkosť e-mailovej prílohy].
Ak chcete pre obrázky nastaviť cieľ uloženia: nastavte [Uložiť nastavenia] > [Uložiť do].
4.
Zvoľte poštového klienta v položke [E-mailový klient] v ponuke [Nastavenia aplikácie].
E-mailový softvér môžete pridať voľbou [Pridať].
5.
V prípade potreby nastavte príslušné položky v ponuke [Možnosti skenovania]/[Uložiť nastavenia]/[Nastavenia aplikácie] → kliknite na [OK].
6.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility kliknite na [E-mail].
Začne sa skenovanie.
Naskenovaný obrázok sa uloží do predtým vyšpecifikovaného priečinka.
Taktiež sa spustí vyšpecifikovaný softvér a obrázok sa pripojí k novému e-mailu.
POZNÁMKA
Ak chcete pripojiť obrázok k e-mailu pri skenovaní pomocou funkcie [Skenovanie dokumentov]/[Skenovanie fotografií]/[Vlastné skenovanie]/[ScanGear]: nastavte [Nastavenia] > [Nastavenia aplikácie] > [Vložiť ako prílohu do e-mailu].

Príbuzné témy