Extrahovanie znakových reťazcov z naskenovaných obrázkov

Naskenovaný obrázok môžete otvoriť vo vyšpecifikovanej aplikácii OCR a môžete extrahovať znakové reťazce.
1.
V zariadení umiestnite originál.
2.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility vyberte používané zariadenie z ponuky [Názov produktu]/[Skener] → kliknite na položku [Nastavenia].
3.
Kliknite na položku [OCR] na karte [] (Skenovanie z počítača) dialógového okna [Nastavenia].
4.
Zvoľte aplikáciu v položke [Aplikácia OCR] v ponuke [Nastavenia aplikácie].
Ak zvolíte možnosť [Výstup do textu], extrahované znakové reťazce sa uložia v textovom súbore.
5.
V prípade potreby nastavte príslušné položky v ponuke [Možnosti skenovania]/[Uložiť nastavenia]/[Nastavenia aplikácie] → kliknite na [OK].
6.
Na hlavnej obrazovke programu MF Scan Utility kliknite na [OCR].
Začne sa skenovanie.
Na zobrazenie extrahovaných znakových reťazcov spusťte vyšpecifikovanú aplikáciu OCR.
POZNÁMKA
Ak chcete extrahovať znakové reťazce pri skenovaní pomocou funkcie [Skenovanie dokumentov]/[Vlastné skenovanie]/[ScanGear]: nastavte [Nastavenia] > [Nastavenia aplikácie] > [Spustiť OCR].

Príbuzné témy