Käyttöoppaassa käytetyt merkinnät

Tässä selitetään käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tässä käyttöoppaassa sellaisten asioiden ja toimintojen selitykset, joita on noudatettava ajuria käytettäessä, on esitetty seuraavilla symboleilla.
TÄRKEÄÄ
Ilmoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Lue nämä kohdat huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta oikein etkä vahingoita sitä.
HUOMAUTUS
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin suositeltavaa.

Tietoa asetuksista

Tässä käyttöoppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavien esimerkkien mukaisesti.
Esimerkki:
[Lähetä]
[OK]