Het stuurprogramma verwijderen

Dit verklaart de procedure voor het verwijderen van een stuurprogramma.
Er zijn twee manieren voor het verwijderen: met installatie ongedaan maken in Windows en met programma verwijderen.

Voorwaarden

Installatie van het stuurprogramma
Het te verwijderen stuurprogramma werd niet geïnstalleerd met WSD
Stuurprogramma's die met behulp van WSD zijn geïnstalleerd, moeten worden verwijderd uit de Windows printerlijst.
Voor informatie over het weergeven van de Windows printerlijst, raadpleegt u de procedure voor het installeren van stuurprogramma's met behulp van WSD.
Als u de computer start, log dan in als een gebruiker met beheerdersrechten.

Procedures

1.
Start het verwijderprogramma van het stuurprogramma.
Bij het gebruik van Windows-functies
(1) Geef [Apps] (of [Systeem]) > [Geïnstalleerde apps] (of [Apps en onderdelen]) weer van [ Instellingen] in het Startmenu.
(2) Klik op [︙] voor het stuurprogramma dat u wilt verwijderen (of selecteer het stuurprogramma) → klik op [Verwijderen].
Bij het gebruik van het verwijderingsbestand van het stuurprogramma
Dubbelklik op een van de volgende bestanden.
Bij gebruik van een bestand uit een map van een geïnstalleerd stuurprogramma
Gebruik het bestand [UNINSTAL.exe] dat overeenstemt met het stuurprogramma in de volgende map.
<installatiemap>\Canon\PrnUninstall
Bij gebruik van het bestand op de bijbehorende CD-ROM of in de gedownloade map van het stuurprogramma
Gebruik het volgende bestand in de map van het stuurprogramma.
misc\UNINSTAL.exe
2.
Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen → klik op [Verwijderen].
[Opschonen]: Klik hierop als u alle bestanden en registerinformatie met betrekking tot alle stuurprogramma's (dus niet alleen het geselecteerde stuurprogramma) die in de lijst worden weergegeven, tegelijk wilt verwijderen. Klik op [Verwijderen] om het stuurprogramma op de normale wijze te verwijderen.
3.
Als het bericht verschijnt om het verwijderen te bevestigen, klik op [Ja].
4.
Klik in het scherm [Fax verwijderen] op [Afsluiten].

Verwante onderwerpen