Innstilling av enhetsinformasjon

I følgende tilfeller er det nødvendig å angi innstillingene for enheten i henhold til denne prosedyren.
Enhetsinformasjonen ble ikke hentet under installeringen.
Enhetens funksjon og innstillinger er ikke riktig angitt i [Enhetsinnstillinger]-arket.
Et alternativ er lagt til for enheten.
Innstillingen for overføring av faks fra enheten er endret.

Forutsetninger

Driverinstallasjon
Innstillinger på enheten.
Hvis enheten er koblet til via en WSD-port, er [Bruk WSD-lesing] allerede aktivert.
Hvis enheten er koblet til ved valg av en standard TCP/IP-port, er [Hent skriverstyrings- info fra vert] allerede aktivert.
Se enhetens håndbok for flere opplysninger.
Når du starter datamaskinen, skal du logge på med administratorrettigheter.

Prosedyrer

1.
Vis skjermbildet for skriveregenskaper.
(1) Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]) fra [ Innstillinger] på Start-menyen.
(2) I [Skrivere og skannere] vises skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn.
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
(3) Klikk på [Skriveregenskaper] for enheten som skal stilles inn.
2.
Vis [Enhetsinnstillinger]-arket.
3.
Klikk på [Hent enhetsinformasjon].
4.
Hvis meldingen "Vil du hente enhetsinformasjonen?" vises, klikk på [Ja].
Hvis informasjonen er innhentet, bekreft alternativet for automatisk innstilling av konfigurasjon.
Hvis informasjonen ikke er innhentet, kan du angi konfigurasjonsalternativet manuelt. Velg alternativene tilknyttet enheten.
5.
Klikk på [Detaljerte innstillinger] → angi etter behov.
Elementene i [Detaljerte innstillinger] angis ikke automatisk. Angi dem manuelt hvis det er nødvendig.
6.
I [Enhetsinnstillinger]-arket, klikk [OK] eller [Bruk].

Relaterte emner