Installasjon ved å bruke en WSD-port

Dette forklarer prosedyren for å søke etter enheter på et nettverk fra Windows ved å bruke en WSD-port (Web Services on Devices), og installere driveren.
Du kan ikke installere flere drivere i den datamaskinen du vil installere en driver i, ved å bruke en WSD-port. Hvis du installerer en ny driver, må du gjøre det før du avinstallerer driverne. Hvis du vil installere flere drivere, del en standard TCP/IP-port.

Forutsetninger

Velg sidebeskrivelsesspråk (plug & play)-funksjonsinnstilling til enheten
Still inn [PDL-utvalg (Plug and Play)] på enheten for å samsvare driveren du bruker. For informasjon om innstillinger-metoden, se bruksanvisningen til enheten.
Ved valg av [Tilpasset] for å installere
Spesifiser en midlertidig port ([LPT1] osv.) og installer driveren.

Prosedyrer

1.
Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]) fra [ Innstillinger] på Start-menyen.
2.
I [Skrivere og skannere], klikk på [Legg til skrivere eller skannere] > [Legg til enhet] (eller [Legg til skrivere eller skannere]).
3.
Klikk på [Legg til enhet] for målenheten.
MERK
Etter fullført installasjon med bruk av WSD-porten, vil enheten som tilføyes skriverlisten i Windows under installasjonen med spesifisering av midlertidig port ikke være påkrevd.
Velg enheten som skal fjernes i skriverlisten i Windows, velg deretter [Fjern enhet] eller klikk på [Fjern] på skjermen for enhetsstyring.
Se fremgangsmåten ovenfor for hvordan du viser skriverlisten i Windows.

Relaterte emner