Copyright

Copyright CANON INC. 2023
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et fremhentingssystem eller oversettes til noe språk eller datamaskinspråk i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Canon Inc.