Notacions utilitzades al manual

En aquesta secció s'expliquen els símbols i les opcions que s'utilitzen en aquest manual.

Símbols utilitzats en aquest manual

En aquest manual, les explicacions sobre els elements i les operacions que s'han de realitzar durant l'ús del controlador van acompanyades de símbols que indiquen el següent.
IMPORTANT
Indica requisits operatius i restriccions. Llegiu aquestes indicacions atentament per utilitzar el producte de manera correcta i evitar que s'hi produeixin danys.
NOTA
Indica un aclariment d'una operació o conté descripcions addicionals d'un procediment. Us recomanem encaridament que llegiu aquestes notes.

Quant a les opcions

En aquest manual, els noms de les opcions que es mostren a la pantalla de l'ordinador es representen tal com s'indica als següents exemples.
Exemple:
[Envia]
[D'acord]