Používanie zdieľaného zariadenia

V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania zariadenia s počítačmi v tej istej sieti.
Môžete nastaviť počítač pripojený k zariadeniu ako tlačový server a nastaviť počítače v rovnakej sieti ako klientov.