Ændring af standardindstillingerne

Du kan ændre standardindstillingerne til ønskede faxtransmissioner. Hvis du ændrer dem til indstillinger, som du bruger ofte, kan du spare tid på konfigurationen før du sender fax.
1.
Vis skærmen for driverens udskriftsindstillinger.
(1) Åbn [Bluetooth og enheder] (eller [Enheder]) under [ Indstillinger] i menuen Start.
(2) I [Printere og scannere] skal du åbne administrationsskærmen for den enhed, der skal indstilles.
For at få vist administrationsskærmen skal du klikke på enheden eller klikke på [Administrer] for den pågældende enhed.
(3) Klik på [Udskriftsindstillinger] for den enhed, der skal indstilles.
2.
Indstil de påkrævede elementer på den viste skærm for udskriftsindstillinger.
Skift om nødvendigt faner og konfigurér relevante indstillinger.
3.
Klik på [OK] eller [Anvend].