Kan ikke bruge funktionen til hentning af enhedsinformation/ godkendelsesfunktion

Hvis du ikke kan hente enhedsinformation eller bruge funktionen Administration af afdelings-ID'er eller Brugergodkendelse, skal du kontrollere følgende.

Årsag 1.

Enheden er slukket, eller kablet er ikke korrekt tilsluttet.
Løsning
Kontroller enhedens status.

Årsag 2.

Funktionen er ikke indstillet til at matche forbindelsesmiljøet.
Løsning
Bekræft enhedens udskriftsområde og ret transmissionsdata i det program, du bruger.
I et printerservermiljø
Installér Canon Driver Information Assist Service på servercomputeren vha. driverens installationsprogram.
Installér TCP/IP som en protokol i dit miljø fra CD-ROM til det operativsystem, du anvender.
Når enheden er tilsluttet via en USB-forbindelse eller et portforbindelsesmiljø
Du kan ikke bruge funktionerne til hentning af enhedsinformation, styring af afdelings-ID og brugergodkendelse. Du kan heller ikke bruge dem i de følgende portforbindelsesmiljøer:
Et miljø, hvor computeren forbindes direkte til enheden med SMB-funktion
Et miljø, hvor [Aktiver printerpooling] er aktiveret under fanen [Porte] på skærmen for printeregenskaber i Windows *
Brug et andet forbindelsesmiljø, såsom et TCP/IP-netværksforbindelsesmiljø, så du kan udføre hentning af enhedsinformation, styring af afdelings-ID og brugergodkendelse.

Årsag 3.

Enhedens navn er for langt.
Løsning
Bekræft, at navnet på den enhed, der er registreret på Windows-printerlisten, ikke overstiger det følgende antal tegn.
Enhedens navn: med højst 209 tegn
Delt navn: med højst 260 tegn
Hvis navnet er på over det angivne antal tegn, skal du ændre navnet på fanen [Generelt] eller [Deling] på skærmen for printeregenskaber i Windows *.

* Skærmen for printeregenskaber i Windows kan vises ved hjælp af følgende procedure.
(1) Åbn [Bluetooth og enheder] (eller [Enheder]) under [ Indstillinger] i menuen Start.
(2) I [Printere og scannere] skal du åbne administrationsskærmen for den enhed, der skal indstilles.
For at få vist administrationsskærmen skal du klikke på enheden eller klikke på [Administrer] for den pågældende enhed.
(3) Klik på [Printeregenskaber] for den enhed, der skal indstilles.

Relaterede emner