Käyttäjänimen määrittäminen

Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään faksien lähetystöissä.
Määritetty käyttäjänimi näytetään laitteen ohjauspaneelissa ja se lisätään faksitietojen ylä- tai alatunnisteisiin.

Vaatimukset

Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Toimet

1.
Tuo tulostimen ominaisuusnäyttö esiin.
(1) Avaa [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]) aloitusvalikon kohdasta [ Asetukset].
(2) Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
(3) Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostimen ominaisuudet].
2.
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
3.
Valitse [Määritä käyttäjätiedot] → napsauta [Asetukset]-painiketta.
4.
Syötä nimi [Käyttäjätietojen asetukset] -valintaikkunan [Käyttäjänimi]-kenttään → napsauta [OK].
Jos haluat muuttaa oletuskäyttäjätunnuksen asetuksen, napsauta [Käyttäjänimien hallinta] → aseta [Käyttäjänimeksi asetettava nimi] → napsauta [OK].
Jos haluat estää käyttäjätunnusten muuttamisen: napsauta [Käyttäjänimien hallinta] → valitse [Älä salli käyttäjänimien muutoksia] → napsauta [OK].
5.
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].
HUOMAUTUS
Fakseja lähetettäessä käytettävän käyttäjänimen merkkien maksimimäärää ei välttämättä voi syöttää käytettävien merkkien mukaan.

Aiheeseen liittyvää