Redigere listen med favorittinnstillinger

Du kan endre [Profil]-listen. Du kan også importere eller eksportere profiler du ønsker å bruke på andre enheter.
[Velg mål]- eller [Spesiell]-arket som vises for endring av profiler, vises i skjermbildet for faksoverføringsinnstillinger ved sending av faks eller endring av standardinnstillingene.

For å redigere [Profil] listen

1.
Vis [Velg mål]- eller [Spesiell]-arket.
2.
Klikk på [Rediger] ved siden av [Profil].
3.
I [Rediger profil] dialogboksen, velg profilen du vil redigere fra [Profilliste] → still inn [Navn] og [Ikon].
Angi en kommentar i [Kommentar]-feltet dersom det er nødvendig.
Slik sletter du en profil: Velg en profil fra [Profilliste] → klikk [Slett] → klikk [Ja].
4.
Klikk på [OK].

For å eksportere en profil

1.
Vis [Velg mål]- eller [Spesiell]-arket.
2.
Klikk på [Rediger] ved siden av [Profil].
3.
I [Rediger profil] dialogboksen, velg profilen du ønsker å eksportere fra [Profilliste] → klikk [Eksporter].
4.
Angi lagringsstedet og filnavnet → klikk [Lagre] eller [OK].
5.
Klikk på [OK].
Valgte profil lagres som en "*.cfg"-fil.

For å importere en profil

1.
Vis [Velg mål]- eller [Spesiell]-arket.
2.
Klikk på [Rediger] ved siden av [Profil].
3.
I [Rediger profil]-dialogboksen, klikk på [Importer] → velg en profil som skal importeres → klikk på [Åpne].
Den importerte profilen vises i [Profilliste].
4.
Klikk på [OK].

Relaterte emner