Edytowanie listy ulubionych ustawień

Można edytować listę [Profil] oraz importować i eksportować profile w celu użycia ich na innych komputerach.
Karta [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne] wyświetlana w celu edytowania profili jest pokazywana na ekranie ustawień transmisji faksu podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień domyślnych.

Aby edytować listę [Profil]

1.
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2.
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3.
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz edytować, w obszarze [Lista profili] → wprowadź ustawienia [Nazwa] i [Ikona].
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
Aby usunąć profil, wybierz go w obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Usuń] → kliknij przycisk [Tak].
4.
Kliknij opcję [OK].

Aby wyeksportować profil

1.
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2.
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3.
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz wyeksportować, w obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Eksportuj].
4.
Podaj miejsce zapisu i nazwę pliku → kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
5.
Kliknij opcję [OK].
Wybrany profil zostanie zapisany jako plik „*.cfg”.

Aby zaimportować profil

1.
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2.
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3.
W oknie dialogowym [Edytuj profil] kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik z profilem do zaimportowania → kliknij przycisk [Otwórz].
Zaimportowany profil jest wyświetlany w oknie [Lista profili].
4.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne