Om den här drivrutinen

Denna drivrutin är en faxdrivrutin för Windows som stöder flerfunktionsenheter från Canon för användning på kontoret.

Egenskaper

Du kan sända fax utan att skriva ut dokument eller bilder skapade på din dator.
Minskar arbetstid och utskriftskostnad
Sänder tydliga, klara bilder och fin text

Huvudfunktioner

Fästa ett försättsblad
Du kan fästa ett försättsblad till data som ska överföras. Mallar finns redan i drivrutinen. Objekt listade på försättsbladet kan anpassas. När du skickar till flera destinationer kan du ändra informationen på försättsbladet för varje destination.
Destinationshantering med en adressbok
Att registrera destinationer som används ofta i adressboken gör det enklare att ange destinationer. Du kan exportera adressboken som en CSV-fil etc. Du kan även importera en adressbok som används för ett annat program.
Detaljerade inställningar för överföringsdata
Du kan ange pappersformatet samt sidlayouten som ordnar siddata på varje pappersark.
Du kan även ange överföringstiden och ange ett e-postmeddelande för överföringsresultatet.
Stärka säkerheten
För att kunna undvika att sända faxet till fel destination kan du ställa in drivrutinen så att bekräftelseinmatning av den angivna destinationen begärs. Du kan även registrera när, av vem, vad och var faxen överförs med funktionen inloggningsautentisering och faxinformation samt funktionen bildlagring.
Om funktionen underadress stöds kan du sända fax till minnesrutor på destinationen.
OBS!
Om du installerar Canon Driver Information Assist Service när du är ansluten lokalt eller delar en skrivare kan du hämta enhetsinformation. I denna handbok hänvisas funktionen som används för att hämta enhetsinformation med Canon Driver Information Assist Service till funktionen hämtning av enhetsinformation.