Pregledovanje priročnika Navodila za uporabo

V tem poglavju so opisane oznake, gumbi, zasloni in drugi elementi v priročniku Navodila za uporabo. V poglavju »Pomembna varnostna navodila« v priročniku »Uvod«, ki je priložen napravi, so navedena tudi opozorila in varnostni ukrepi. Glejte tudi ta navodila.
Oznake
S spodnjimi oznakami so označena varnostna opozorila, omejitve in previdnostni ukrepi pri ravnanju s strojem, koristni nasveti in druge informacije.
 
Označuje operacijo, ki je ne smete izvesti. Pozorno preberite te opombe in pazite, da ne izvedete opisanih operacij.
 
Znak opozarja na pogoje za pravilno delovanje in omejitve. Če želite ustrezno upravljati z napravo in preprečiti poškodbe naprave ali lastnine, je nujno, da preberete ta navodila.
 
Označuje opis ali dodatne razlage postopka.
 
Označuje koristne funkcije ali nasvete za uporabo naprave.
Uporabljene tipke in gumbi v tem priročniku
Tipke na operacijski plošči in gumbi na zaslonu računalnika so v prikazani tako:
Vrsta
Primer
Tipke na upravljalni plošči
 /  /  /
Nastavitve na operacijski plošči
<Časovne nastavitve>
<Papir se je zagozdil.>
Gumbi in drugi besedilni elementi vmesnika na zaslonu računalnika
[Lastnosti]
//
, in na operacijski plošči se uporablja za izbiro ciljnega elementa v nastavitvah, vendar opisa zanje ni v priročniku Navodila za uporabo. Postopek izbire <XXXXX> z možnostjo ali in s pritiskom je predstavljen tako, kot je prikazano spodaj v priročniku Navodila za uporabo.
1
Izberite <XXXXX>.
Uporabljeni računalniški zasloni v tem priročniku
Glede na model ali operacijski sistem se lahko videz zaslonov razlikuje od dejanskega videza. Tudi videz gonilnikov in programske opreme je odvisen od različice le-teh, zato se lahko razlikuje.
3R3X-075