Čiščenje zunanjosti

Redno očistite zunanjost naprave, predvsem predel okoli rež za prezračevanje, da ostane naprava v dobrem stanju.
1
Pred čiščenjem naprave jo izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice.
Ko napravo izklopite, se podatki, ki čakajo na tiskanje, izbrišejo.
2
Očistite zunanje površine naprave in reže za prezračevanje.
Za čiščenje uporabite mehko krpo, ki jo rahlo navlažite s čisto vodo ali blago milnico.
Informacije o mestu prezračevalnih rež najdete v poglavju Sprednja stran.
3
Počakajte, da se zunanjost naprave popolnoma posuši.
4
Priključite napajalni kabel in vklopite napravo.
3R3X-05C