Ogled vrednosti števca

Preverite lahko vsoto števila strani izpisov. Ta vsota vključuje poročila in sezname, poleg tega pa še kopije in izpise podatkov iz računalnikov.
<Nadzor stanja>  <Podatki o napravi>  <Preverjanje števca>  Preverite število natisnjenih strani
3R3X-05R