<Preference>

Vse nastavitve, povezane z ogledom vsebine na zaslonu, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().
Zvezdice (*)
Nastavitve, označene z znakom »*1«, morda niso na voljo, se razlikujejo ali imajo različne privzete vrednosti, odvisno od vaše države ali regije.
Nastavitve, označene z znakom »*2«, morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od modela, ki ga uporabljate ali drugih elementov nastavitev.

<Nastavitve prikaza>

<Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>
Takoj po vklopu naprave ali samodejni ponastavitvi se privzeto prikaže zaslon Domov. S to nastavitvijo spremenite privzeti zaslon tako, da se prikaže glavni zaslon druge funkcije.
<Domov>
<Kopiraj>
<Optično branje>
<Prikaz vrst. reda gumbov na zač. zasl.>
Konfigurirajte nastavitve za gumbe, prikazane na zaslonu Domov. Vrstni red prikazovanja gumbov lahko prerazporedite. Prilagajanje zaslona Domov
<Kontrast>
Kontrast (razliko med svetlimi in temnimi deli) zaslona nastavite tako, da ustreza mestu namestitve naprave.
Pet ravni
<Zamenjava barv zaslona>
Izberite <Vključeno>, da zamenjate barve na zaslonu. Izberite <Vključeno>, če je vsebina na zaslonu nerazpoznavna tudi, ko v razdelku <Kontrast> prilagodite svetlost.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Sprememba vnosa milimeter/palec>
Izberite mersko enoto.
<Milimeter>
<Palec>
<Obvesti o preverjanju nastavitev papirja>
Določite, ali želite, da se pri nalaganju papirja v predal prikaže sporočilo s pozivom, da preverite nastavitve papirja.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Čas prikaza sporočila>
Določite interval v sekundah, v katerem se izmenično prikazujeta dve različni sporočili.
Od 1 do 2 do 5 (sek.)
<Hitrost pomika zaslona>
Izberite eno treh ravni, da nastavite hitrost pomikanja po zaslonu.
<Počasi>
<Standardna>
<Hitra>
<Jezik> *1
Določite jezik uporabniškega vmesnika za zaslon, poročila in sezname.
<Arabic>
<Basque>
<Bulgarian>
<Catalan>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Croatian>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Estonian>
<Finnish>
<French>
<German>
<Greek>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Latvian>
<Lithuanian>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Romanian>
<Russian>
<Slovak>
<Slovene>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Jezik daljinskega UI> *1*2
Določite jezik uporabniškega vmesnika za zaslone vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Finnish>
<French>
<German>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Russian>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
3R3X-052