Če storitve AirPrint ni mogoče uporabljati

Če funkcije AirPrint ne morete uporabiti, poskusite s temi rešitvami.
Preverite, ali je naprava vklopljena. Če je naprava vklopljena, jo najprej izklopite, nato počakajte najmanj 10 sekund in jo znova vklopite ter preverite, ali je težava odpravljena.
Poskrbite, da na napravi ni prikazanih sporočil o napakah.
Poskrbite, da bodo naprave Apple in naprava povezane v isto omrežje LAN. Če je naprava vklopljena, lahko ta potrebuje nekaj časa, da se pripravi na komunikacijo.
Poskrbite, da je v napravi Apple omogočena storitev Bonjour.
Poskrbite, da je pri tiskanju naloženo dovolj papirja v napravo in da je v napravi na voljo zadostna količina v kartuši s tonerjem in bobnu. Prikaz zaslona za AirPrint
Za optično branje mora biti v napravi nastavitev za Network Link Scan nastavljena na <Vključeno>. Spreminjanje nastavitve funkcij, ki so na voljo za AirPrint
3R3X-03U