Preklic pošiljanja dokumentov

Če želite pošiljanje dokumentov preklicati takoj po začetku optičnega branja, na zaslonu izberite <Prekliči> ali pritisnite . Pošiljanje dokumentov lahko prekličete tudi po tem, ko preverite stanje pošiljanja.

Za preklic izberite <Prekliči>

Za preklic pritisnite 

Če se na zaslonu prikaže seznam dokumentov po pritisku na tipko
Originali so optično prebrani in čakajo na obdelavo. Izberite dokument, ki ga želite preklicati, in izberite <Da>.
3R3X-038