Nastavitev

Pred uporabo funkcij naprave je treba vnaprej nastaviti delovno okolje. Za začetek preverite zaporedje postopka, potrebno za dokončanje namestitve in šele nato izvedite dejanske nastavitve. Potrebne priprave pred uporabo
Funkcije naprave se razlikujejo glede na model naprave, ki jo uporabljate. Pred uporabo naprave si oglejte Glavne funkcije in preverite, katere funkcije so na voljo.
Konfiguracija nastavitev naprave (Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev)
Ob upoštevanju zaslonskih navodil je konfiguracija začetnih nastavitev, potrebnih za uporabo naprave, kot so datum, čas in nastavitve omrežja, povsem preprosta. Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev
3R3X-000