Če težave ni mogoče odpraviti

Če po navodilih v tem poglavju težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca Canon ali pokličite telefonsko linijo za pomoč pri družbi Canon.
Naprave ne razstavite in ne spreminjajte sami
Če napravo sami razstavite ali popravite, garancija morda ne bo več veljala.

Stik z družbo Canon

Ko stopite v stik z nami, imejte pripravljene te podatke:
Ime izdelka (MF113w / MF112)
Prodajalec, pri katerem ste kupili napravo
Podrobnosti težave (kaj ste naredili in kaj se je potem zgodilo)
Serijsko številko (najdete jo na nalepki na hrbtni strani naprave)
 
 
 
 
Preverjanje serijske številke na nadzorni plošči
Izberite <Nadzor stanja> <Podatki o napravi> <Serijska številka>.
3R3X-06A