Erişim Ayrıcalıklarını Ayarlama

Yalnızca erişim ayrıcalıklarına sahip kullanıcıların makineyi kullanmasına izin vererek yetkisiz erişime karşı makineyi koruyun. Ayrıcalıklar belirlendiğinde, kullanıcı Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişmek veya ayarlarını değiştirmek için bir PIN girmelidir.
 
Erişim ayrıcalıkları iki türe ayrılır: Sistem Yöneticisi Modu ve Genel Kullanıcı Modu. Sistem Yöneticisi Modu tam erişim ayrıcalıklarına sahiptir ve bu modda oturum açmayı kısıtlamak için bir Sistem Yöneticisi PIN'i konabilir. Bir Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i koyarak, bir Sistem Yöneticisi PIN seti olmadan Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Genel Kullanıcı Modu'nda ve Sistem Yöneticisi Modu'nda kullanılmasını kısıtlayabilirsiniz.
Sistem Yöneticisi PIN'i
Sistem Yöneticisi PIN'i, yalnızca tam erişim ayrıcalıklarına sahip Yöneticilere yöneliktir. Bu PIN'i belirlerseniz, <Ağ Ayarları> veya <Sistem Yönetimi Ayarları> öğesine erişmek için makinede bu PIN'i kullanarak oturum açmanız gerekir. Yöneticiler ve genel kullanıcılar için farklı erişim ayrıcalık düzeylerine gereksinim duyduğunuzda Sistem Yöneticisi PIN'i ayarlayın. Sistem Yöneticisi PIN'ini Ayarlama
Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'i (Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i)
Bu PIN, Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmak içindir. Yalnızca PIN'i bilen kullanıcılar Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişebilir. Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'i Ayarlama
3R40-040