Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Makine ile birlikte kullanmak üzere bir sertifika yetkilisinden (CA), anahtar ve sertifikayı ve CA sertifikasını edinebilirsiniz. Aldığınız anahtar ve sertifika dosyasını ve CA sertifika dosyasını Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu makineye yükleyin ve kaydedin. Makine için gereken anahtar ve sertifika ve CA sertifikası koşullarını önceden kontrol edin (Yönetim Fonksiyonları).
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın ve Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Güvenlik Ayarları]  [Anahtar ve Sertifika Ayarları] veya [CA Sertifikası Ayarları] öğesini seçin.
Bir anahtar ve sertifika yüklemek için [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğesini ya da bir CA sertifikası yüklemek için [CA Sertifikası Ayarları] öğesine tıklayın.
4
[Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] veya [CA Sertifikasını Kaydet] öğesine tıklayın.
Kayıtlı bir anahtar ve sertifikayı veya CA sertifikasını silme
Silmek istediğiniz anahtar ve sertifikanın veya CA sertifikasının sağındaki [Sil] öğesine tıklayın  [Tamam] öğesine tıklayın. Önceden yüklü olan CA sertifikalarını silemezsiniz.
Anahtar ve sertifika, "[TLS]" öğesi [Anahtar Kullanımı] altında görüntülendiğinde olduğu gibi, halihazırda herhangi bir amaçla kullanılıyorsa silinemez. Bu durumda, silmeden önce işlevi devre dışı bırakın veya anahtar ve sertifikayı değiştirin.
Önceden yüklü olan CA sertifikalarını devre dışı bırakma veya etkinleştirme
Devre dışı bırakmak istediğiniz önceden yüklü olan CA sertifikasının sağındaki [Devredışı Bırak] öğesine tıklayın. Sertifikayı yeniden etkinleştirmek için sertifikanın sağındaki [Etkinleştir] öğesine tıklayın.
5
[Yükle] öğesine tıklayın.
Anahtar ve sertifika dosyasını veya CA sertifika dosyasını silme
Silmek istediğiniz dosyanın sağındaki [Sil] öğesine tıklayın  [Tamam] öğesine tıklayın.
6
[Gözat] öğesine tıklayın, yüklenecek dosyayı belirtin ve [Yüklemeyi Başlat] öğesine tıklayın.
Anahtar ve sertifika dosyası veya CA sertifikası dosyası makineye bir bilgisayardan yüklenir.
7
Anahtar ve sertifikayı veya CA sertifikasını kaydedin.
 Anahtar ve sertifikayı kaydetme
1
Kaydetmek istediğiniz anahtar ve sertifika dosyasının sağındaki [Kaydet] öğesine tıklayın.
2
Anahtar adını ve parolayı girin.
[Anahtar Adı]
Kaydedilecek anahtar adı için alfasayısal karakter girin.
[Parola]
Kaydedilecek dosyaya ilişkin olarak belirlenen özel anahtarın parolası için alfasayısal karakter girin.
3
[Tamam] öğesine tıklayın.
 CA sertifikası kaydetme
Kaydetmek istediğiniz CA sertifikası dosyasının sağındaki [Kaydet] öğesine tıklayın.
3R40-04E