Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüleme

Bu bölümde, Kullanıcı Kılavuzu'nda kullanılan işaretler, düğmeler, ekranlar ve diğer öğeler açıklanmaktadır. Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen "Başlangıç" kılavuzundaki "Önemli Güvenlik Yönergeleri" bölümünde de verilmektedir. Bu talimatlara da bakın.
İşaretler
Güvenliğe ilişkin ikazlar, kısıtlamalar ve makinenin taşınmasına ilişkin ikazlar, yararlı ipuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki işaretlerle belirtilir.
 
Yapılmaması gereken bir işlemi gösterir. Bu maddeleri dikkatle okuyun ve anlatılan işlemleri yapmadığınızdan emin olun.
 
İşlem gereksinimlerini ve kısıtlamaları gösterir. Makinenin doğru çalışması ve arızaları veya makinenin zarar görmesini önlemek için burada yazanları dikkatle okumalısınız.
 
İşlemin temizliğini belirtir veya yordam için ek açıklamalar içerir.
 
Makinenin kullanımına yönelik faydalı işlevleri veya ipuçlarını gösterir.
Bu Kılavuzda Kullanılan Tuşlar ve Düğmeler
İşletim panelindeki tuşlar ve bilgisayar ekranındaki düğmeler aşağıdaki biçimde görünür:
Tür
Örnek
İşletim panelindeki tuşlar
 /  /  /
İşletim panelinde görüntülenen ayarlar
<Zamanlayıcı Ayarları>
<Kağıt sıkıştı.>
Bilgisayar ekranında görüntülenen düğmeler ve diğer metin arabirimleri
[Tercihler]
//
İşletim panelindeki ,  ve öğeleri ayarlardaki hedef öğeyi seçmek için kullanılır, ancak bu öğelerin açıklamaları Kullanıcı Kılavuzu içinden çıkarılmıştır. veya öğelerini kullanarak ve öğesine basarak <XXXXX> öğesini seçme işlemi, aşağıda gösterildiği gibi Kullanıcı Kılavuzu öğesinde açıklanır.
1
<XXXXX> öğesini seçin.
Bu Kılavuzda Kullanılan Bilgisayar Ekranları
Kullandığınız model veya işletim sistemine bağlı olarak, bu kılavuzda kullanılan ekranların görünümü gerçek ekranlardan çok az farklı olabilir. Ayrıca sürücülerin ve yazılımın görünümü sürümlerine göre değişiklik gösterebilir.
3R40-075