İşletim Paneli

Ana Ekran tuşu

Kopyalama ve tarama gibi ayar menüsü ve işlevlerine erişim sağlayan Ana Ekran'ı görüntülemek için basın.
Ana Ekran
Ana Ekran'ı Özelleştirme

Ekran

Bu makinenin çalışma ve hata durumlarını, toner kartuşlarındaki kalan miktarı ve diğer koşulları görüntüleyebilirsiniz.
Temel Ekranlar
Temel İşlemler

Sıfırla tuşu

Ayarları iptal etmek ve önceden belirtilen ayarları geri yüklemek için basın.

[] tuşu

Ayarları belirtirken, önceki ekrana geri dönmek için basın.
Metin girerken, kullanmak istediğiniz öğeye basarak ilgili öğeyi seçin.
Ekran kontrastı gibi bir ayar değerini azaltmak için basın.

[] tuşu

Ayarları belirtirken, seçili olan öğenin hemen yukarısındaki öğeyi seçmek için basın.
Ayar değerlerini değiştirirken bir değeri artırmak için basın.

[] tuşu

Ayarları belirtirken, sonraki ekrana ilerlemek için basın.
Metin girerken, kullanmak istediğiniz öğeye basarak ilgili öğeyi seçin.
Ekran kontrastı gibi bir ayar değerini artırmak için basın.

[] tuşu

Ayarları belirtirken, seçili olan öğenin hemen aşağısındaki öğeyi seçmek için basın.
Ayar değerlerini değiştirirken bir değeri azaltmak için basın.

Durdur tuşu

Yazdırma ve diğer işlemleri iptal etmek için basın.

Başlat tuşu

Orijinalleri taramak veya kopyalamak için basın.

[] tuşu

Ayarları veya belirtilen ayrıntıları uygulamak için basın.

Geri tuşu

Bir önceki ekrana dönmek için basın. Örneğin, ayarları belirtirken bu tuşa basarsanız, ayarlar uygulanmaz ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Hata göstergesi

Kağıt sıkışması gibi bir hata oluştuğunda yanıp söner veya yanar.

Veri göstergesi

Gönderme veya yazdırma gibi işlemler gerçekleştirilirken yanıp söner. İşlenmeyi bekleyen belgeler olduğunda yanar.

Kimlik Kartı Kopyalama tuşu

Ehliyet veya diğer kimlik belgelerinin ön ve arka yüzlerini bir sayfanın aynı yüzüne gerçek boyutta kopyalayacak bir mod girmek için basın. Kimlik Kartı Kopyalama
3R40-01H