İşlevler İçin Varsayılan Ayarları Değiştirme

Varsayılan ayarlar, makineyi her açık duruma getirdiğinizde veya Sıfırla tuşuna bastığınızda görüntülenen ayarlardır. Bu varsayılan ayarları, sık olarak gerçekleştirdiğiniz işlemlerle eşleşecek şekilde değiştirirseniz, her eylem gerçekleştirdiğinizde aynı ayarları belirtme gereksinimini ortadan kaldırabilirsiniz.

Kopya

Değiştirilebilir ayarlar hakkında bilgi için bkz. <Varsayılan Ayarları Değiştir>.
<Menü>  <Kopya Ayarları>  <Varsayılan Ayarları Değiştir>  Ayarı seçin  Seçilen öğenin varsayılan değerini değiştirin  <Uygula>
<Kopya Ayarları> ekranında <Varsayılan Ayarları Sıfırla> öğesini seçerseniz, varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz.
3R40-02C