Yazdırma Durumunu ve Günlüğü Kontrol Etme

Yazdırılan belgeler için geçerli yazdırma durumlarını ve günlükleri denetleyebilirsiniz.
<İş Günlüğünü Görüntüle> öğesi <Kapalı> olarak ayarlandığında, yazdırma günlüklerini kontrol edemezsiniz. <İş Günlüğünü Görüntüle>
Aşağıdaki Durumlarda Kullanışlıdır
Belgeleriniz uzun süre yazdırılmadığında, yazdırılmayı bekleyen belgelerin bekleme listesini görmek isteyebilirsiniz.
Yazdırılmış olduğunu düşündüğünüz çıktılarınızı bulamadığınızda, bir hata oluşup oluşmadığını görmek isteyebilirsiniz.
1
<Durum Denetleme> öğesini seçin.
2
<Kopya/Baskı İşi> öğesini seçin.
3
Yazdırma durumlarını ve günlükleri kontrol edin.
Yazdırma durumlarını kontrol etmek için
1
<İş Durumu> Durumunu denetlemek istediğiniz belgeyi seçin.
Belge hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
Yazdırma günlüklerini kontrol etmek için
1
<İş Günlüğünü Yazdır> Günlüğünü denetlemek istediğiniz belgeyi seçin.
<Tamam>, bir belge başarıyla yazdırıldığında görüntülenir ve <Hata>, bir belge iptal edildiği veya hata oluştuğu için belge yazdırılamadığında görüntülenir.
Belge hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
Görüntülenen belge adı veya kullanıcı adı, gerçek belgeyi ya da kullanıcı adını yansıtmayabilir.
<Hata> halinde üç basamaklı sayı görüntülenir
Bu numara bir hata kodunu temsil eder. Her Bir Hata Koduna Karşı Alınabilecek Önlemler
3R40-033