Makineyi Tarayıcı Olarak Kullanmak Üzere Hazırlama

Bu makineyi tarayıcı olarak kullanmak için yazılımın bilgisayara yüklenmesi dahil olmak üzere hazırlıkları önceden tamamlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesindeki ilgili sürücülerin kılavuzlarına bakın. Windows'ta, bu makineyi bilgisayara kablosuz veya kablolu LAN ile bağlarken, aşağıdaki yordamları kullanarak "MF Network Scanner Selector" bölümünde kaydetmeniz gerekir. Makine ve bilgisayarınız USB aracılığıyla bağlandıysa bu yordam gerekmez.
Makine ve bilgisayarınız bir IPv6 ortamıyla bağlandıysa tarama işlevi kullanılamaz. IPv4 veya USB bağlantısı kullanın.
1
Sistem tepsisinde  öğesine tıklayın.
2
Makinenin onay kutusunu seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.
3R40-018