Kağıt Yanlış Besleniyor

Çıktılar Eğri

Kağıt Beslenmiyor/İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor

3R40-064