Kết quả in quá tối hoặc quá sáng

Nguyên nhân

Màu trên màn hình máy tính và trong kết quả in là khác nhau vì phương pháp thể hiện màu của chúng khác nhau.
Biện pháp khắc phục
Thay đổi các cài đặt màu theo quy trình sau.
(1) Hiển thị trang [Chất lượng].
(2) Chọn [Cài Đặt Màu Thủ Công] hoặc [Cài Đặt Thang Độ Xám Thủ Công] → nhấp vào [Cài Đặt Màu]/[Cài Đặt Thang Độ Xám].
(3) Trong tờ [Điều Chỉnh Màu]/[Điều Chỉnh Thang Độ Xám], điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt.

Chủ đề liên quan