Perfekt indbinding

Du kan påføre lim til margenen og sætte et omslag på for at skabe en folder.
1.
Åbn arket [Layout].
2.
Vælg [Perfekt indbinding] → klik på [Detaljer].
3.
I dialogboksen [Indstillinger for perfekt indbinding] skal du indstille de påkrævede elementer.
Ved udskrivning på omslaget
Åbn arket [Grundlæggende indstillinger] → indstil [Indstillinger for omslagets forside med perfekt indbinding] > [Udskrivning af omslagets forside].
Ved tilpasning af efterbehandlingsstørrelsen
Åbn arket [Grundlæggende indstillinger] → vælg [Efterbehandlingsindstillinger] > [Angiv efter].
Hvis du vælger [Efterbehandlingsstørrelse], skal du vælge en efterbehandlingspapirstørrelse [Efterbehandlingsstørrelse]. Omslags- og indholdssiderne trimmes, så de passer til efterbehandlingsstørrelsen.
Hvis du vælger [Skærebredde], skal du angive skærebredden i [Skærebredde (forkant)] og [Skærebredde (top/bund)].
På arket [Efterbehandlingsjusteringer] kan du justere udskrivningspositionen for indholdssider og omslag og beskæringsvinklerne og -placeringerne.
4.
Klik på [OK].

Relaterede emner