Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, MEDMINDRE DET ER ANGIVET HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER OM MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESFORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CANON INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER, DER ER ET RESULTAT AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.