Udskrivning på faneblade

Du kan udskrive på fanedelen af faneblade.
1.
Åbn fanen [Papirindføring].
2.
Klik på [Papirtype] > [Indstillinger].
Hvis du kan vælge [Vælg papir efter], skal du vælge [Papirtype]. Klik derefter på [Indstillinger].
3.
I dialogboksen [Indstillinger for papirtype] skal du vælge fanepapir fra [Papirtype].
4.
Klik på [Oplysninger om faneblad].
Dialogboksen [Indstillinger for faneblad] vises.
5.
Vælg [Forskyd udskrivningsposition] → angiv [Forskydningsbredde].
Hvis du har oprettet udskriftsdata med en af følgende papirstørrelser, skal du ikke vælge [Forskyd udskrivningsposition]. Fanedel indgår i bredden.
A4 fanepapir: 223 x 297 mm
Brevfanepapir: 228,6 x 279,4 mm
Hvis du kan vælge [Fanebladsstørrelse], skal du vælge en papirtype.
6.
Klik på [OK].
7.
I dialogboksen [Indstillinger for faneblad] skal du klikke på [OK].

Relaterede emner