Arket [Efterbehandling]

Du kan konfigurere indstillinger relateret til efterbehandling, for eksempel sætvis sortering, hæftning osv.
Sætvis
Gruppér
Forskydning
Roter
Hullefunktion
Hæfte
[Outputmetode]
Angiver en adskillelsesmetode ved udskrivning af flere kopier.
[+][-]
[Hæfte]
Hæfter siderne, når der endes udskriftsdata. Vælg hæfteposition(er).
[Slået til (Eco (uden hæftning))] presser papiret uden brug af hæfteklammer.
De tilgængelige hæftepositioner varierer afhængigt af den udgående papirstørrelse, indføringsretningen og metoden for papirkilde.
[Hullefunktion]
Udskriver printede sider med huller til binding. Denne funktion kan kun anvendes, når den er aktiveret på enheden. Hultypen, som du kan vælge, afhænger af det ekstra apparat, som er forbundet til enheden.
[Forskydning]
Aktiverer forskydning hvert sæt af udskrifter.
[Angiv forskydningsinterval: Hver]
Udskriver siderne, så hvert angivne antal sider er forskudt.
[Roter]
Udskriver hvert udskriftsjob vendt 90 grader i forhold til det foregående og efterfølgende.
[Fold]
Angiver foldetype, når der udskrives sider, som foldes i en række forskellige mønstre.
[+][-]
[Trim]
Trimmer og justerer kanterne af siderne, når du udskriver en folder, ved at hæfte siderne sammen på midten.
[+][-]
[Outputdestination]
Vælger en outputdestination for udskrifterne.
[+][-]

Relaterede emner