Arket [Generelt]

Du kan indstille grundlæggende udskriftsfunktioner.
[Sidestørrelse]
Viser papirstørrelsessættet i app'en eller sidestørrelsen indstillet ved at klikke på [Detaljer].
[+][-]
[Outputstørrelse]
Angiver den faktiske sidestørrelse, som du vil udskrive på. Hvis du vælger en størrelse, der er forskellig fra [Sidestørrelse], forstørres eller formindskes udskriftsdataene efter den valgte sidestørrelse ved udskrivning.
[Papirretning]
Angiver udskriftsdataenes retning.
[Kopier]
Angiver hvor mange kopier, der skal printes.
[Papirtype]
Angiver papiret, som skal printes på, efter papirtype.
[2-sidet udskrift]
Printer på begge sider af papiret. Standardindstillingen for printere, som understøtter dobbeltsidet udskrivning, er [2-sidet udskrift].
[Indbindingsplacering]
Angiver indbindingsplaceringen.
[+][-]
[Folderudskrivning]
Udskrives med et dokuments sider arrangeret på en sådan måde, at det kan foldes i to for at oprette en folder.
[Detaljer]
Gør det muligt at konfigurere detaljerede indstillinger ved folderudskrivning såsom åbningsretning og margenbredde.
Dialogboksen [Indstillinger for folder]
[+][-]
[Sidelayout]
Prints med flere sider arrangeret på én side.
[Hæfte]
Hæfter siderne, når der endes udskriftsdata. Vælg hæfteposition(er).
[Slået til (Eco (uden hæftning))] presser papiret uden brug af hæfteklammer.
De tilgængelige hæftepositioner varierer afhængigt af den udgående papirstørrelse, indføringsretningen og metoden for papirkilde.
[Farvestatus]
Skifter mellem udskrivning i farver eller sort/hvid.
[+][-]
[Outputmetode]
Indstiller metoden til udskrivning af udskriftsdata. Du kan angive en PIN-kode i udskriftsdataene eller gemme udskriftsdataene i enheden.
[+][-]
[Brugerdefineret papir]
Giver dig mulighed for at registrere en ønsket papirstørrelse, som du kan bruge til udskrivning.
Emner med () vedæftet er standard papirstørrelser og kan hverken redigeres eller slettes.

Relaterede emner